അന്ത്യകൂദാശ

എഴുതാന്‍ മറന്ന വിരലുകള്‍ സ്വരുക്കൂട്ടിവെച്ച ചിതലരിച്ച ചില ഓര്‍മകളുണ്ട്.   മധുര പതിനേഴില്‍ നിന്നില്‍ നിന്നു അടര്‍ന്നു വീണ മണിമുത്തുകള്‍, കേട്ടിട്ടും കേള്‍ക്കാതെ പോയി.   പറയാതെ പോയ പാതിരാവിന്‍റെ നെടുവിര്‍പ്പുകള്‍ ഒരു നനുത്ത സ്പന്ദനം മാത്രമായി ശേഷിക്കെ, കാലങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലായി ഒരു … Continue reading അന്ത്യകൂദാശ

ശ്മശാനത്തിലെ പൂക്കള്‍

ആളികത്തിപ്പടരുകയാണ്. ഒരു പിടി ചാരമാകാന്‍ വെമ്പല്‍കൊള്ളുന്ന ജീവനറ്റ ഒരു ശരീരം.   അടക്കിവെച്ച സ്വപ്നങ്ങളെ നിര്‍ദയം ഗ്രസിക്കുന്ന ആ തീവ്രഗ്നിയെ, പ്രണയിച്ചുക്കൊണ്ടു അകലെയായി ഒരു ജന്മവും.   പേറ്റുനോവിലാണ്. കാലന്‍ കടന്നു വരാത്ത ആ ശ്മശാനഭൂമിയില്‍, ഇനിയും വിടരാത്ത ദളങ്ങളെ നോക്കി, … Continue reading ശ്മശാനത്തിലെ പൂക്കള്‍

മുളയ്ക്കാതെ പോകുന്ന ചില വിത്തുകള്‍

ചില വിത്തുകളുണ്ട് മുളയ്ക്കാതെ പോകുന്ന ചില വിത്തുകള്‍.   അമര്‍ത്തിയരച്ച കാല്പാദങ്ങളാല്‍ മരണത്തെ വരിക്കുന്ന ബീജങ്ങള്‍. വെള്ളവും വളവും വെട്ടവും വെളിച്ചവുമുണ്ടായിരുന്നു.   വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടവയുണ്ട് വിതച്ചതും വീണു പോയതുമുണ്ട് ചില ബലിയാടുകളും.   പാഴ്നിലത്ത് വീണു ചിലതു കളകള്‍ക്കിടയിലും.   സ്വഭാവിക … Continue reading മുളയ്ക്കാതെ പോകുന്ന ചില വിത്തുകള്‍

Waiting for a Godot

pexels-photo-54379The most amazing part of almost all human lives is that we all wait for someone, intentionally or unintentionally for a magical transformation of our life. We believe that we all need a hand of God to pat our back so that we will be charged enough to bounce back thrashing the villains. The villain can be anything, right from a hard core enemy to the self-destructing force inside.

We wait. We wait for someone to clear our path. We hope that someone will come accidentally to our life and make it fruitful. We think that it is the way of life and we all wait for that Godot.

Sometimes, it works. Please don’t ask how. I don’t know. I think it’s a matter of power of dreams that makes things happen. A Little bit of Paulo effect but there is some truth in that. Because when we believe in the most impossible manner, the entire universe conspires to help you to achieve it. There is an another element to it, the absence of fear. You believe in such a way that it will eliminate the possible fear that created the hurdle in your path. When there is an absence of fear, you will strike hard with the power of the superhuman that lies within us.

No wonder that humans have not realized their true potential even now. We don’t believe in ourselves but we believe in lucks. Haven’t you a heard a million times, Oh, it’s purely luck, nothing else. Otherwise, how can he!. We fail to congratulate others genuinely because we think they don’t deserve it. It is also a matter of jealousy as well. It’s very difficult to accept the fact that others have achieved something while you are still waiting for the call.

No more waiting. Nobody will come to feed you with luck. There’s no point in blaming others for your failures. It’s you who is the master of your destiny, not anyone else. It’s your dreams, your work that is going to matter. So, gear up and challenge yourself. It’s our time. You are the Godot, waiting to be triggered.

 

The legends of Somalia, demystifying the rare Indian species

Why Kerala has failed to endorse the development model of Gujarat?

For the umpteenth time, the thundering Pakistanis has outraged against custodians of holy Indian cows by shamelessly conducting beef fests all throughout Kerala. Blatantly protesting against the sacred cattle slaughter ban, the vociferous Malayali clan has rubbished the Central government orders. By vigorously disregarding the aura of gau mata, the self-proclaimed cyber trollers in Kerala has launched an indefinite meme strike targeting K Surendran and Kummanam Rajasekharan.

This is not the first time the state office holders of the Central ruling party has become a vulnerable prey to the intelligentsia. Many a times, including the recent past and the upcoming future, Surendran and Kummanam are likely to be lampooned again. Though it has become a customary to troll half-witted political leaders, their sheer perseverance and indomitable determination to get trolled again, deserves a special appreciation!

Not just the local leaders, even the party supremos faced several backlashes while attempting to lure the educationally spoiled Kerala society. Comparing Kerala to Somalia on infant mortality rate, Prime Minister Narendra Modi could no way save himself from the incessant shower of innumerable hashtags.

Malayalees have a great knack of understanding communal venoms. The recent visit of Amit Shah to the state and the gusto with which #Alavalathi Shaji become a trend depicts that the Hindutva agenda propagated by RSS has not gained a foot hold in Kerala despite having a member in the legislative assembly.

Focussing the general elections in 2019, the party leadership is fishing in the troubled waters of Kerala.  However, the beef eating state with its high literacy and global health care standard has vehemently opposed any attempts of saffronisation perpetuated by the self-proclaimed avatars.

When the much lauded Gujarat development model has failed to attract the prudent Kerala society, BJP has got nothing left but to play the communal card. Though a multitude of states have followed the bandwagon embracing the saffron ideology, the clan of rational Indian species, upholding individual rights and liberties has stood up revolting against fascism.

 

Of the gau, by the gau and for the gau

How India has dwindled into a land of pandits, peacocks and parrots

An exasperating farrago of Hindutva ideology masqueraded as cow vigilantism perpetrated by the paragons of RSS has tainted the fabric of secular India today.

With the increasing attacks against Muslims and Dalits in the name of cow protection, the country, once lauded for unity in diversity has fallen into a fathomless dung pit orchestrated by the mentally malnourished gau rakshaks.

Blinded by the vote bank politics, when the prime minister of a nation conveniently ignored the hues and cries of the marginalised sections, an array of definitions sprout out, muting the age-old custodians of secularism. Even the so called intelligentsia vehemently endorsed the phenomenal substitution of mother with cow. A plethora of scientific excavations on cows and peacocks recently unearthed by a former judge of Rajasthan High court exemplify the pathetic state of judicial neutrality. The values and ethics that once embellished the judicial system have been apparently replaced by popular ideology and nationalist propaganda.

The alarming number of anti-national slacktivists has outraged the political dronacharyas that they tend to mute them through threat, slander and violence. The voices of differ and opposition have been nullified, driving the country towards a unanimous affirmative nod. By faithfully standing up for national anthem in theatres, they paraded their national consciousness to safe guard themselves from the eternal vigilantes of Bharat Mata. They choose to become parrots than patriots, tolerating the intolerance of a hyper tolerant society.

Right from the killing of Narendra Dabholkar in 2013, the country has witnessed rising intolerance in almost every walks of life. It has reached a stage where the government will decide what one should eat or watch. By censoring the ‘anti-national’ documentaries and by muffling the dissidents, the government seems to have only interested in disseminating a culture of silence.

With zero tolerance to cow slaughtering while quietly supporting the barbarity of gau rakshaks, it’s time to redefine the prime agenda of the government.